Co powinniśmy zrobic po fiskliazcji.


Tutaj ponownie cytat z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, który brzmi

"5. W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie
   danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.
6. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia."

   To jest wzór załącznika/zgłoszenia jak nalezy złozyć do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni

       Załącznik nr 2/Zgłoszenie

   Numer ewidencyjny otrzymany z Urzędu Skarbowego należy wpisać w książkę serwisową kasy fiskalnej oraz nanieść go na kasę

   Numer jest w formacie xx-xx-xxxxx/RR (RR rok w krótym został nadalny)
   Nie należy go mylić z numerem unikatowym lub numerem seryjnym