Co powinniśmy wiedzieć i zrobić przed fiskalizacją


Cytat z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących brzmi

"§ 13. 1. Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

1) złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja
   przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi  załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty
   wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;
   ..."
   To jest wzór załącznika jak nalezy złozyć do właściwego Urzędu Skarbowego
       Załącznik nr 1